https://actusvega.bestille.no/OnCust2/> Balans - Actus Naprapati

Balans

Tränar du regelbundet din balans? Om du inte gör det så finns det många anledningar till att det bör bli ett regelbundet inslag i din träning.

“Better learn balance. Balance is key. If balance good, karate good. Everything good. If balance bad, better pack up. Go home. Understand?” – Mr Miyagi

Balansen påverkar din uthållighet, snabbhet, styrka och prestation. Redan i 30 åå så försämras balansen vilket leder till ökad risk för skador och fall. Fotledsstukningar är en vanlig skada som både påverkas av och försämrar balansen. Balansträning kan minska skaderisken för fotledsskador med så mycket som 38 %. Även andra mer allvarliga idrottsskador som korsbandsskada kan förebyggas med hjälp av balansträning. Var tredje person över 65 år och varannan över 80 år faller minst en gång per år. Mer än var tredje fall kräver läkarvård och ca 5-7 % resulterar i en fraktur. Förutom att många drabbas av skador från fall så skapas det ofta en rädsla för att falla. Vilket i sin tur gör att personen ändrar sitt beteende och rör dig mindre vilket skapar en sämre fysik som i sin tur ökar fallrisken ännu mer.

Genom att träna upp balans och koordination så kan man minska risken och rädslan för att falla. Risken för fall kan minskas med så mycket som 39%. Balansträning har även visat sig öka tillväxten av hjärnceller, förbättra kognition och minne samt kroppsuppfattning. Viktigt områden att träna för bättre balans är fötter, ben och säte. Bålkontroll har en stor effekt på balansen och delas in i 4a delar. Magmuskler, ryggmuskler, bäckenbotten i diafragman är alla viktiga för en bra bålkontroll. Yoga, Tai Chi och Pilates är effektiva träningsmetoder för bättre balans, fysik och kroppskontroll.

Manuell behandling som naprapati och massage kan också ha stor effekt på balansen. Genom att förbättra funktionen i muskler, senor och leder samt förbättra kroppsuppfattningen och nervsystemets funktion så skapas en bättre balans. Genom att kombinera manuell behandling och träning så skapas den största, snabbaste och mest långsiktiga effekten för att förbättra balansförmågan.

Många av våra patienter som har smärtor eller balansproblem jobbar vi mycket med en kombination av manuell behandling och träning. Då kan vi på bästa sätt hjälpa dessa patienter att snabbt bli bättre men även skapa en hållbar strategi för att minska risken för problem i framtiden.

Om du har några frågor eller vill ha hjälp med dina besvär så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Jonatan Därndal
Leg. Naprapat
Actus Naprapat

5 sep. 2022