https://actusvega.bestille.no/OnCust2/> Dry Needling - Actus Naprapati

Dry Needling

Dry needling är en vidareutveckling av akupunktur där sterila engångsnålar används för att påverka muskler och senor. Det är en effektiv metod för dig som vill ha minskade spänningar, smärtlindring och främjad läkningsprocess i muskler och senor. Behandlingen har ett brett användningsområde med goda effekter på bl.a. akuta problem som ryggskott och nackspärr men även mer långvariga besvär som löparknä eller hälseneproblematik. Vi använder metoden vid behov under naprapatbehandlingar.