Naprapati

En naprapatbehandling startar med anamnes då vi ställer frågor som är relevanta för ditt besvär för att reda ut dess bakgrund. Vidare görs en undersökning för att kunna ställa rätt diagnos samt rikta behandling och rehabilitering för bästa effekt. För att undvika att problem uppstår eller kommer tillbaka arbetar vi även med förebyggande åtgärder. Vi behandlar besvär i det neuromuskuloskeletala systemet som ryggskott, nackspärr, huvudvärk, tennisarmbåge, musarm, muskelbristningar, löparknä, idrottsskador och mycket annat på vår klinik i Älvsjö. Vi är även specialiserade på behandling av gravida under och efter graviditet.

Vad gör en Naprapat?

Ordet naprapat betyder ”att korrigera orsak till lidande” och är en sammanslagning av tjeckiskans ”napravit” som betyder att korrigera och grekiskans ”pathos” som betyder lidande. En naprapat arbetar med att minska smärta och återskapa funktion i kroppens neuromuskuloskeletala system.  

Som experter inom manuell medicin utgår vi från helheten och arbetar noggrant med undersökning, diagnostisering, behandling, rehabilitering och förebyggande åtgärder. Vi tar hänsyn till kroppsliga, psykologiska och sociala faktorer som kan bidra till besvär och ser till att hitta och korrigera den bakomliggande orsaken. 

Naprapater använder olika behandlingstekniker för att bäst kunna anpassa behandlingen utefter patienten. Tekniker som manipulation, mobilisering, massage, stretching, akupunktur/dry needling och rehabilitering används för att återskapa och optimera funktionen i det neuromuskuloskeletala systemet. Vi skräddarsyr helt enkelt behandlingen efter dig!