Sträckningar är vanligast i muskler som går över två leder som tex. hamstrings (baksida lår) som går över både höftled och knäled.

Läs mer