Stress & Smärta

Stress och smärta är viktiga funktioner för oss men de är även saker som skapar mycket problem idag. Problemen kommer främst när stress eller smärta blir långvarig eller frekvent återkommande.

Läs mer
Dry Needling

Dry needling eller medicinsk akupunktur är en behandlingsmetod där sterila engångsnålar används för att påverka kroppens muskler, senor och nervsystem.

Läs mer
Hallux Limitus

Hallux limitus är när stortåns rörelse i bakåtböjning är begränsad och kan sedan utvecklas till hallux rigidus om besväret varar över lång tid och skapar förändringar i leden.

Läs mer
Revbenslåsning

Har du smärta i bröstryggen eller revbenen när du rör dig eller andas? Du kan ha råkat ut för en revbenslåsning. Det är när leden mellan revbenen och kotorna i bröstryggen inte rör sig som det ska.

Läs mer
Hållning

Hållningen är en väldigt viktig komponent för att vi ska fungera, kunna röra på oss och må bra. Det är grunden för alla rörelser vi gör, både stabiliserande och viljemässiga.

Läs mer