Besvär med käken är den vanligaste orsaken till smärtan i ansiktet och kan komma från många olika källor. Vanligaste orsaken är muskler eller leder i käken och nacken, stress samt trauma.

Läs mer