Transkutan Elektrisk Nervstimulering (TENS)

TENS är en behandlingsmetod där man använder elektrisk stimulering för att skapa smärtlindring. Det finns olika behandlingsmetoder där elektrisk stimulering används och vanligast är hög- och lågfrekvent TENS.

Högfrekvent TENS fungerar genom den så kallade gate-control teorin då man enkelt sagt stör smärtsignalerna (nociceptiva signaler) med elektrisk stimulering. Signalerna som går vidare blir svagare och då upplevs inte smärtan lika stark längre. Kan t.ex. användas genom att placera elektroderna på ryggen vid ryggbesvär och få en smärtlindring.

Lågfrekvent TENS fungerar genom att elektriskt stimulera en muskel till att kontrahera (spänna sig) och skapa en mer global smärtlindring som påverkar hela kroppen genom b.la. endorfinfrisättning. Den mer globala smärtlindringen är bra om man har har ont på flera ställen i kroppen eller på ställen där man ej kan behandla med TENS. Kan t.ex. användas genom att placera elektroderna på underarmen vid besvär i knän, axlar mm. och lindra smärtan.

TENS har även visat sig minska användandet av smärtlindrande läkemedel vilket är positivt eftersom riskerna och biverkningarna med TENS är väldigt få jämfört med läkemedel.

Vi använder främst högfrekvent TENS som en del av behandlingen på patienter som har kraftiga smärtor som t.ex. vid ryggskott och nackspärr.

Jonatan Därndal 

Leg. Naprapat