Hej kära kund,

Med anledning av den rådande situationen kring det smittsamma viruset Corona, covid-19/2019-nCoV, ber vi er att iaktta extra försiktighet.

Om du har symtom som förkylning, feber/hosta eller andningsbesvär ber vi dig vara symtomfri i minst två dygn innan bokad behandling. Det gäller även lindriga symtom. Har du varit i nära kontakt med någon som har Covid-19 ber vi dig att boka din behandlingstid med 14 dagars marginal. Vi hjälper dig gärna att hitta en tid som passar.

Om du är orolig att du kan vara drabbad, kontakta 1177 för vidare handläggning.

Nära kontakt definieras som:

  • Vistelse i slutet rum eller efter kontakt ansikte-mot-ansikte, <2 meters avstånd, med 2019-nCoV-infekterad person,

  • Boende och/eller vistelse i samma hushåll eller motsvarande närkontakt med 2019nCoV-infekterad person,

  • Flygplansresa där medpassagerare är ett bekräftat fall av infektion med 2019-nCoV, bedöms från fall-till-fall i enlighet med internationella riktlinjer.

Vilka är symtomen på smitta med det nya viruset?

  • Luftvägssymtom, feber, trötthet, värk och hosta. De flesta blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats, liksom dödsfall. Inkubationstiden för coronavirus är 2–14 dagar.

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.

  • Använd handsprit ofta, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.

  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Hur smittar viruset?

  • I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor, föremål och ytor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta.