Artikel om Hållning - Actus Naprapati - Din Naprapat i Nacka, Vega & Älvsjö

Hållning

Betydelsen av god hållning

God hållning handlar inte bara om kroppens position när vi står eller sitter, utan också om hur vi interagerar med vår omgivning. Hållningen är en väldigt viktig komponent för att vi ska fungera, kunna röra på oss och må bra. Det är grunden för alla rörelser vi gör, både stabiliserande och viljemässiga. Bibehållen hållning och anpassning utefter hur kroppen påverkas av externa krafter som gravitationen möjliggör vår upprätta position. Postural muskeltonus är den primära orsaken till att vi kan upprätthålla vår upprätta position.

Postural Kontroll och Proprioception

När optimal hållning uppnås är det den posturala kontrollens uppgift att bibehålla den. Hållningen korrigeras utefter information som kommer in från ögonen, balansorgan och nervreceptorer i muskler, leder och hud. Information från nervreceptorer i muskler, leder och hud kallas proprioception och är den enda konstanta sensoriska informationen som skickas till hjärnan. 

Det är vår kroppsuppfattning och det är något vi jobbar mycket med då den är väldigt viktig för vårt balans- och hållningssystem. Informationen från ögon, balansorgan och proprioception bearbetas i bl.a. hjärnstammen och lillhjärnan som via vidare processer kan korrigera muskler som är viktiga för hållningen. Ben, armar, rygg, nacke och käke är områden med muskler som upprätthåller vår hållning. Även vår sträckreflex är viktig för att kunna anpassa hållningen utefter vad som händer i vår omgivning.

Dålig hållning

Dynamisk Hållning

Hållningen är inte bara statisk utan också dynamisk. Det innebär att god hållning ska upprätthållas inte bara när vi står stilla utan även när vi rör oss. Att integrera hållningsmedvetenhet i alla fysiska aktiviteter, såsom att gå, lyfta och bära, bidrar till att stärka kroppens stödstrukturer och förbättrar den funktionella kapaciteten.

Nervsystemets bild för hållning och funktion

Det är ett komplext system som är avgörande för att vi skall kunna upprätthålla vår hållning både när vi är stilla och i rörelse i förhållande till vår omgivning. Det är väldigt viktigt att nervsystemet har en korrekt bild av kroppen för att vi ska kunna fungera. I många fall när man har fått ont och besväret har utvecklats över tid påverkas kroppsuppfattningen. Nervsystemet får felaktig information från området och det skapar förändringar i bl.a. vår hållning, rörelsemönster och funktion. Det resulterar i många följdproblem som kan vara svåra att bli av med. Det är därför viktigt att alltid ta tag i besvär så fort som möjligt för att minska risken för förändringar i kroppen som kan medföra långvariga negativa förändringar.

Hållningen har en stor påverkan på oss människor och något som vi alltid bör jobba med för att må och fungera bra. Dålig hållning skapar problem främst i nacke, käke, skuldra och rygg men försämrar även förutsättningarna och funktionen för andra delar av kroppen. Det kan skapa smärta men även nedsatt prestation och förmåga att använda kroppen på det sätt som den är byggd för.

Avslut

Om du har en dålig hållning eller hållningsrelaterade besvär så är du välkommen att söka hjälp hos oss för professionell vägledning på hur du kan få en bätte hållning. Våra naprapater kan erbjuda individuellt anpassad behandling, övningar och ergonomiska tips som adresserar dina specifika behov och bidrar till en förbättrad hållning. Tillsammans kan vi hjälpa dig få ordning på din hållning.

Jonatan Därndal
Leg. Naprapat
Actus Naprapati

Dålig hållning