Hallux Limitus - Actus Naprapati

Hallux Limitus

Hallux limitus är när stortåns rörelse i bakåtböjning är begränsad och kan sedan utvecklas till hallux rigidus om besväret varar över lång tid och skapar förändringar i leden. Denna rörelse är väldigt viktig för att vi ska få ett bra rörelsemönster vid gång och löpning. Är rörelsen begränsad så kan de skapa besvär både lokalt och i andra delar av kroppen eftersom kroppen behöver ändra från sitt naturliga rörelsemönster och kompensera. Orsaker till att hallux limitus uppkommer kan vara trauma, kraftig pronation, överbelastning, ledsjukdomar, stelhet i fot och muskulär obalans. Att foten fungerar bra och har tillräckligt med rörlighet och styrka är viktigt för att hela kroppen ska fungera och må bra. Utan en stabil grund så kan det skapas många olika besvär. Symtom vid detta besvär är nedsatt rörlighet av stortån, smärta och ömhet.

Om du själv vill arbeta förebyggande mot dessa besvär så är det viktigt att skapa en bra rörlighet i stortån och foten samt att du tränar upp styrkan i fot och underben. Balans och hur man lägger kroppsvikten över foten både när man står och är i rörelse påverkar dess funktion. Med manuell behandling av naprapat kan dessa besvär i de flesta fall åtgärdas och återställa en god funktion i leden. Desto längre man går runt med ett besvär desto längre tid tar det många gånger att få ordning på det. Det är även viktigt att se över vilka bakomliggande faktorer som har orsakat besväret och hur man kan arbeta för att långsiktigt kunna undvika att det blir ett återkommande besvär och utveckla hallux rigidus.

När du söker till oss för hallux limitus så börjar vi med att prata genom dina besvär för att skapa oss en tydlig bild av dina symtom och hur de uppkommit. Vidare gör våra naprapater en noggrann undersökning för att utesluta eller bekräfta orsaker till din smärta för att kunna applicera den effektivaste behandlingsmetoden för dig och dina besvär. Behandlingsteknikerna vi använder varierar beroende på dina symtom och undersökningsfynd men kan omfatta bl.a. manipulation/justering, mobilisering, dry needling, akupunktur, TENS, el-akupunktur, pressur, massage och stretching. Vi ger även övningar du kan göra på egen hand samt rådgivning gällande hållning, ergonomi och andra livsstilsrelaterade faktorer. Att jobba långsiktigt för att förhindra att dina besvär återkommer är något väldigt viktigt.

Om du har några frågor så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Jonatan Därndal
Leg. Naprapat
Actus Naprapati

1 juli 2022