Onboarding - Actus Naprapati

Välkommen till Actus Naprapati – Din Naprapat i Älvsjö, Vega och Nacka

Vi är glada över att du har valt Actus Naprapati för att uppnå minskad smärta och besvär samt bättre hälsa och livskvalité. Vår främsta målsättning är att hjälpa dig att må bättre och leva ett aktivt liv genom att lindra dina besvär och återställa dysfunktioner på kort sikt och förbättra kroppens funktion, rörlighet och hälsa på lång sikt.

På den här onboarding sidan kommer vi att ge dig värdefulla resurser och råd om hur du kan maximera dina resultat genom behandling, motion, sömn och hälsosam kost.
Ditt välmående är vår prioritet. Vårt team är här för att hjälpa dig att nå din fulla potential, så att du kan leva livet fullt ut.

Hur vi arbetar

Har du ont i muskler och leder, känner dig stel eller har nedsatt funktion så kan vi på Actus Naprapati hjälpa dig. Vår första prioritet är att hjälpa våra patienter med att lindra smärta och dysfunktion. Vår initiala behandlingsplan omfattar vanligtvis en serie på ca 3-5 besök. Under dessa besök kommer din naprapat att utföra en grundlig undersökning och bedömning för att hitta orsaken till smärtan och dysfunktionerna. Vidare utvecklar din naprapat en skräddarsydd behandlingsplan för att åtgärda dessa problem.

När våra patienter börjar se förbättring av sina symtom, flyttar vi vårt fokus till ett mer långsiktig tänk. Vårt mål är att inte bara lindra smärta och dysfunktion, utan också att förbättra våra patienters hälsa, funktion, rörlighet och livskvalitet. Våra naprapater arbetar nära sina patienter för att utveckla en underhållsplan som passar deras individuella behov och livsstil, vilket kan innefatta regelbundna behandlingar i kombination med rätt typ av träning och andra hälsofrämjande åtgärder.

På Actus Naprapati tror vi att arbeta förebyggande är nyckeln till god hälsa. Det är därför vi strävar efter att ge våra patienter de verktyg och kunskap de behöver för att ta en aktiv roll i sin egen hälsa och välbefinnande. Vi strävar efter att utbilda och inspirera våra patienter att göra hälsosammare val i sina dagliga liv, så att de kan njuta av en livstid av god hälsa och välbefinnande.

Vi vill att våra patienter ska må så bra som möjligt. Därför har vi sammanställt några tips på hur du kan må bättre:

Snabb behandling

Snabb behandling är nyckeln till återhämtning.

När du börjar känna obehag, smärta eller någon form av obalans i din kropp är det viktigt att agera snabbt. Att söka hjälp så fort du börjar känna av något är det bästa sättet att säkerställa en snabb och effektiv återhämtning. Små problem kan snabbt utvecklas till större och mer komplicerade besvär om de inte åtgärdas i tid. Genom att vara proaktiv och ta hand om din hälsa i ett tidigt skede kan du undvika onödig smärta och lidande. Våra experter är här för att ge dig den omsorg och behandling du behöver så att du kan återvända till ett aktivt och smärtfritt liv så snabbt som möjligt. Din hälsa är vår prioritet, och vi finns här för dig när du behöver oss.

Motion är en nyckelkomponent för en hälsosam kropp. 

Det är viktigt att anpassa belastningen på din kropp utifrån din nuvarande kapacitet och eventuella besvär. Här spelar din naprapat en avgörande roll. Genom att följa deras råd och riktlinjer kan du säkerställa att du tränar på ett sätt som är skonsamt och effektivt för din unika situation.

För att må bra är det också nödvändigt att göra övningarna regelbundet och variera din träning. 

Genom att inkludera vardagsmotion och varierade träningsformer kan du upprätthålla din hälsa. Regelbunden träning och motion är det är ett av de mest effektiva sätten att ta hand om din fysiska- och mentala hälsa. Motion ska vara en del av din livsstil, inte bara något du gör då och då. När du gör träning till en naturlig del av din dagliga rutin kommer du att uppleva de många fördelar som det ger för din kropp och själ. Det hjälper dig att må bra, hålla igång och leva livet till fullo.

Våra naprapater är här för att guida dig. 

Vi kan hjälpa dig att utveckla träningsrutiner och anpassa dem efter dina individuella behov och mål. Genom att samarbeta med oss kan du säkerställa att din motion är säker, effektiv och givande, och att du uppnår optimal hälsa och välbefinnande.

Hållningen är viktig för att kunna fungera optimalt och röra sig smidigt.

Att ha en god hållning är inte bara estetiskt tilltalande, det är också avgörande för din övergripande hälsa och välbefinnande. En bra hållning skapar en stabil grund för din kropp och minskar risken för smärta och dysfunktion.

Att jobba med din hållning är en investering i din framtida hälsa.

Ditt dagliga liv, oavsett om det innefattar arbete vid en dator, fysisk aktivitet eller helt enkelt att gå och stå, påverkas av din hållning. Genom att förbättra din hållning kan du förebygga problem och undvika onödig smärta.

En god hållning är en nyckeln till att må bra.

När din kropp är i balans och din hållning är bra, minskar du belastningen på dina muskler och leder. Detta ger dig möjlighet att röra dig smidigt och bekvämt. Det har en direkt inverkan på din livskvalitet och din vardag.

Vi är här för att hjälpa dig att förstå och förbättra din hållning.

Våra naprapater kan ge dig råd och övningar som är anpassade till din specifika situation. Genom att arbeta tillsammans kan vi hjälpa dig att uppnå en bättre hållning och därmed en bättre livskvalitet. Din hälsa och välbefinnande är vår främsta prioritet, och vi strävar efter att ge dig verktygen och kunskapen du behöver för att upprätthålla en sund hållning och en aktiv livsstil.

Ergonomi är av central betydelse för vår hälsa och välbefinnande.

Att förstå och tillämpa ergonomiska principer är nyckeln till att skapa en arbets- och livsmiljö som är skonsam för kroppen och som minimerar risken för smärta och skador.

Att jobba med ergonomi är en investering i din framtida hälsa.

Oavsett om du tillbringar många timmar vid en skrivbord eller utför fysiskt arbete, kan en väl anpassad arbetsplats och livsmiljö göra en betydande skillnad. Genom att optimera din ergonomi kan du förhindra problem och upprätthålla en god hälsa över tid.

Ergonomi är nyckeln till att må bra i vardagen.

När din arbetsstation, sittställning, arbetsredskap och livsmiljö är ergonomiskt utformade, minskar du belastningen på din kropp och minimerar risken för smärta och obehag. Detta ökar din produktivitet och förbättrar din livskvalitet.

Vi är här för att hjälpa dig att förstå och applicera ergonomiska principer.

Våra naprapater och experter kan ge dig råd om hur du kan anpassa din arbetsplats och livsmiljö för att främja god ergonomi. Genom att samarbeta med oss kan du säkerställa att du skapar en miljö som stöder din hälsa och välbefinnande på bästa möjliga sätt. Din kropp förtjänar att må bra, och ergonomi är en nyckel till detta välmående.

Förebyggande behandling

Förebyggande behandling är nyckeln till att må bra och bibehålla din hälsa.

Det har visat sig att förebyggande åtgärder inte bara minskar risken för smärta och besvär, utan också minskar antalet dagar med smärta per år. Att inkludera förebyggande behandling i din livsstil är en avgörande komponent för att förbättra din funktion och livskvalitet. Genom att proaktivt arbeta för att förebygga problem innan de uppstår, kan du undvika att besvär återkommer och upprätthålla din hälsa.

Förebyggande åtgärder är en del av ett hälsosamt liv.

Precis som du underhåller din bil genom regelbunden service för att förebygga större problem, bör du ta hand om din kropp på samma sätt. Genom att ha en regelbunden kontakt med våra naprapater och följa deras råd om motion, kost och andra hälsofrämjande åtgärder, kan du stärka din kropp och minska risken att drabbas av smärta och besvär i framtiden.

Vi är här för att hjälpa dig att uppnå och upprätthålla din optimala hälsa.

Förebyggande behandling är inte bara något vi erbjuder, det är en del av vårt åtagande att hjälpa dig att leva ditt bästa liv. Din hälsa är vår prioritet, och vi arbetar tillsammans med dig för att se till att du fortsätter att må bra och hålla dig i form, idag och i framtiden.

Effektiv stresshantering är viktigt för din hälsa och välbefinnande.

I en värld där vi ofta ställs inför utmaningar och påfrestningar är förmågan att hantera stress en värdefull färdighet. Det påverkar inte bara din mentala hälsa utan har också en påtaglig inverkan på din fysiska hälsa.

Att arbeta med stresshantering är en investering i din framtida hälsa.

Stress, om den ignoreras eller inte hanteras korrekt, kan leda till en mängd hälsoproblem, inklusive smärta, sömnrubbningar och högt blodtryck. Genom att aktivt hantera din stress kan du förebygga dessa problem och njuta av en bättre livskvalitet.

Stresshantering för att må bra i vardagen.

När du lär dig att identifiera och hantera stressorer på ett hälsosamt sätt, minskar du risken för fysisk och mental utmattning. Det ger dig förmågan att hantera de utmaningar som livet kastar på dig med större ro och självförtroende.

Vi är här för att hjälpa dig att hantera din stress.

Våra naprapater kan ge dig råd om hur du kan minska stress och skapa en balanserad livsstil. Behandling hjälper dig att slappna av, öka din återhämtning och får dig att må bättre. Genom att samarbeta med oss kan du uppnå bättre stresshantering, ökad livskvalitet och en sundare kropp och själ. Din hälsa är vår prioritet, och vi strävar efter att ge dig de verktyg och stöd du behöver för att må bra och hantera stress på ett konstruktivt sätt.

En god natts sömn är grundläggande för din hälsa.

Sömn är den tid då din kropp och hjärna återhämtar sig och förbereder sig för en ny dag. Det är en viktig för att kroppen ska kunna läka och återhämta sig. Både för din fysiska och mentala hälsa.

Att jobba med sömnvanor är en investering i din framtida hälsa.

Konsekvent bristfällig sömn har kopplats till en rad hälsoproblem, inklusive ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt, och minskad immunfunktion. Genom att prioritera goda sömnvanor kan du förebygga dessa problem och upprätthålla en stark och välmående kropp.

Sömn är viktigt till att må bra i vardagen.

När du får tillräckligt med sömn, känner du dig mer utvilad, alert och redo att möta dagen. En god natts sömn förbättrar också din förmåga att hantera stress och hjälper dig att hålla ditt sinne och kropp i balans.

Vi är här för att hjälpa dig. 

Våra naprapater kan ge dig råd om hur du kan förbättra din sömnkvalitet genom att justera din livsstil och skapa en sömnvänlig miljö. Genom att samarbeta med oss kan du uppnå bättre sömn och därmed förbättrad livskvalitet. Din hälsa är vår prioritet, och vi strävar efter att ge dig de verktyg och kunskap du behöver för att må bra och njuta av en god natts sömn.

Kost spelar en viktig roll för din hälsa.

Vad du äter påverkar din energi, din vikt, din mentala skärpa och din fysiska prestanda. Även om kost inte är vårt huvudfokus, är det en viktig del av att upprätthålla en sund livsstil. Ät en hälsosam och varierad kost. En hälsosam kost ger kroppen de näringsämnen den behöver för att må bra.

Vår huvudinriktning ligger på muskler och leder, smärta och funktion.

Vi specialiserar oss på att hjälpa dig att uppnå och bibehålla en smärtfri och rörlig kropp. Trots detta, är det viktigt att erkänna att kosten har en direkt påverkan på dessa områden. Genom att äta rätt kan du stödja dina muskler och leder och minska risken för inflammation och smärta.

När det kommer till kosttillskott som kan hjälpa dina muskler, leder och smärta, finns det flera alternativ att överväga.

Omega-3, D-vitamin, C-vitamin, kollagen, Zink och Magnesium är några tillskott man kan överväga om man har återkommande besvär i kroppen. Det är alltid bäst att rådgöra med en läkare, dietist, kostrådgivare eller ta självtester innan du börjar ta några kosttillskott för att se till att de är säkra och passar dina individuella behov.