https://actusvega.bestille.no/OnCust2/> Ont i ryggen - Actus Naprapati

Ont i ryggen

Som naprapat ser jag många patienter som lider av smärta i ryggen varje dag. Att ha ont i ryggen är ett vanligt besvär som drabbar människor i alla åldrar. Det är i många fall ett jobbigt besvär som skapar mycket problem oavsett om det beror på en nytillkommen smärta eller mer långvarig besvär. 

Vanligast är att smärtan kommer från muskler och leder i ryggen.

Symtom vid ont i ryggen:

Ryggsmärtor kan visa sig på många olika sätt, beroende på den bakomliggande orsaken. Smärtan sitter oftast i den nedre delen av ryggen, ländryggen. Men smärtan kan även sitta längre upp i bröstryggen. Några vanliga symtom på ryggsmärta är en dov värk, en skarp, stickande smärta eller en brännande känsla. Smärtan kan vara lokaliserad i ryggen eller utstråla till andra delar av kroppen, såsom ner i benen.

Ländryggssmärta kallas även lumbago.

Ryggsmärta kan uppträda på många olika sätt, inklusive:

 1. Spänningar i ryggen.
 2. Dov värkande eller skarp smärta i ryggen.
 3. Smärta, domningar och stickningar som strålar ner i benen. 
 4. Begränsat rörlighet och stelhet i ryggen.
 5. Muskeltrötthet.
 6. Svårigheter att stå och gå längre stunder.
Om du upplever något av dessa symtom är det viktigt att rådfråga en naprapat.
Med rätt hjälp kan dina besvär åtgärdas och du kan återgå till att  leva ditt liv.

Orsaker till ont i ryggen:

Det finns många olika orsaker till ryggsmärtor och i de flesta fall är det flera bakomliggande faktorer som tillsammans över tid orsakar problem. Vanligast är att smärtan kommer från muskler och leder i ryggen. Muskelsmärta orsakas av stramhet eller spänning i musklerna, vilket kan leda till ömhet eller stelhet. Lederna i ryggen kan ge upphov till smärta och obehag när de inte rör sig som de ska. Båda dessa tillstånd kan behandlas av våra naprapater som hjälper till att återställa funktion, rörlighet och lindra smärta. 

Dessa tillstånd kan behandlas av våra naprapater som hjälper till att. återställa funktion, rörlighet och lindra smärta.

Om du upplever en brännande, stickande eller domnande känsla kan det även vara nervpåverkan. Många uppger också att de har svårt att stå, sitta eller gå på grund av smärtan. Att ha ont i ryggen är oerhört besvärande och stör vardagliga aktiviteter som arbete, träning och sömnen.

Orsaker till ont i ryggen:

Dålig hållning:
 • En dålig hållning leder till obalanser och ökad belastning på ryggraden, leder, muskler och senor. Kroppen får jobba i en position som den inte är byggd för och det leder till smärta, nedsatt funktion, begränsad rörlighet, minskad styrka och ökade besvär. 
Bristfällig ergonomi:
 • En bristfällig ergonomi leder till en försämra hållning samt en ogynnsam position och belastning för kroppen. Det kan leda till spänningar och triggerpunkter punkter i musklerna samt orsaka smärta och obehag.
Muskelspänningar och triggerpunkter:
 • Överbelastning, felaktiga lyft, plötsliga rörelser, monoton och repetitiv belastning skapar spänningar och triggerpunkter i muskulaturen. Detta kan orsaka smärta och nedsatt funktion i musklerna.  
Strukturella skador:
 • Skador på diskar och kotor i ryggraden eller på senor, leder och muskler i ryggen kan orsaka smärta. Ofta uppkommer dessa vid kraftig eller upprepad belastning eller olyckor. 
Medicinska tillstånd:
 • Osteoporos (benskörhet), urinvägsinflammation, artrit och artros är några medicinska tillstånd som kan av orsakerna till smärta i ryggen. Misstänker du att ett medicinskt tillstånd ligger bakom din ryggsmärta så ska du söka läkarvård. Kontakta 1177 om du är i behov av rådgivning.
Oavsett om du kämpar med långvarig ryggsmärta eller nytillkomna besvär kan vi hjälpa dig att lindra smärta, minska spänningar och återställa rörligheten.

Behandling vid ont i ryggen:

Behandlingen kan variera beroende på symtom och den bakomliggande orsaken till smärtan. Vid både akut och långvarig smärta kan du vända dig till en naprapat för hjälp med både behandling och rehabilitering. Det är viktigt att ta hjälp att åtgärda besvären och får rätt typ av behandling och rehabilitering för att inte smärtan ska bli värre. I vissa fall vid kraftig strukturell påverkan kan vidare utredning av läkare och ortoped vara med eventuell efterföljande operation vara nödvändig för att lindra smärtan. Men det är det sista alternativet om inget annat hjälper.

Vid både akut och långvarig smärta kan du vända dig till en naprapat för hjälp med både behandling och rehabilitering.

Behandling vid ont i ryggen hos naprapat:

Naprapati är en effektiv behandling vid ont i ryggen. Naprapater är utbildade för att diagnostisera och behandla tillstånd som ryggsmärtor. Behandling riktas mot besvären i muskuloskeletala systemet hjälper till att återställa kroppens balans och funktion. Det finns många olika tekniker som kan användas då behandlingen anpassas efter patienten och dennes behov och förutsättningar. 

Behandling riktas mot besvären i muskuloskeletala systemet hjälper till att återställa kroppens balans och funktion.

Behandlingsalternativ kan inkludera:

 1. Justeringar/Manipulation av leder i rygg, bäcken och ben. Detta kan hjälpa till att lindra smärta, förbättra rörligheten och återställa funktionen.
 2. Mjukdelsbehandling som massage eller triggerpunktsbehandling kan hjälpa till att minska spänningar i ryggens muskler och lindra smärta.
 3. Dry Needling/Akupunktur är en effektiv behandling som kan riktas mot både muskler och senor. Med positiva effekter som återställd funktion, minskad smärta och ökad cirkulation är dry needling ett populär behandlingsalternativ. 
 4. Rehabilitering och träning hjälper till att förbättra styrka och rörlighet i ryggens muskler. Fysisk aktivitet lindra också smärta och minskar känsligheten för smärta. Att träna ryggen är viktigt för att undvika återkommande besvär. Även rörlighetsträning och att stretcha ryggen är viktigt. 
 5. Det är även viktigt att de över livsstilen. Att göra livsstilsförändringar, som att bibehålla en hälsosam vikt, sluta röka, förbättra hållningen och ergonomin minskar risken för ryggsmärtor.

Slutsats smärta i ryggen

Ryggsmärta kan vara ett frustrerande och besvärande tillstånd. Men det finns bra och effektiv hjälp att få. Som naprapat uppmuntrar jag mina patienter att ägna sig åt regelbunden träning, göra livsstilsförändringar, söka hjälp så fort besvär uppkommer samt arbeta med förebyggande behandling för att minska risken att besvären återkommer. Om du har ont i ryggen, lid inte i det tysta. Sök hjälp hos en naprapat för att få den linding du behöver. Har du för tillfälligt inga problem men vill jobba förebyggande är du varmt välkommen till oss för behandling, livsstilsrådgivning och preventiv träning. 

Jonatan Därndal
Leg. Naprapat 
Actus Naprapati