Revbenslåsning - Actus Naprapati

Revbenslåsning

Har du smärta i bröstryggen eller revbenen när du rör dig eller andas? 
Du kan ha råkat ut för en revbenslåsning. Det är när leden mellan revbenen och kotorna i bröstryggen inte rör sig som det ska. Det kan ge lokal smärta vid rörelser, andning, hosta och nysning. Vid långvariga besvär kan det skapa en mer utbredd problematik i omkringliggande områden som skuldror, axlar, ländrygg och bål. För att andningen ska fungera optimalt är det viktigt att funktionen i dessa leder är bra. 

Andning: 

Andningens rörelsemönster är något av det viktigaste vi har och är det påverkat så kan de ge mycket olika typer av besvär och påverka kroppens funktion ur många aspekter. Diaphragman är vår huvudsakliga andningsmuskel har till exempel även en viktig funktion i bålstabiliteten och den påverkas vid nedsatt rörelse i revbenens leder. Det kan även skapa besvär i nacke och skuldror då flera accessoriska andningsmuskler sitter i dessa områden. Dålig hållning, bristande ergonomi, trauma och felaktigt andningsmönster kan vara orsaker till dessa besvär. När man andas så ska man ta djupa andetag och de nedre revbenen ska utvidgats åt sidorna samt magen åka ut. Det är tyvärr vanligt förekommande i dagen stillasittande och stressade samhälle att man andas högre upp och lyfter revbenen fram och upp. Detta skapar en överbelastning av de accessoriska andningsmusklerna som egentligen ska hjälpa till när vi är under fysisk ansträngning och behöver öka vår andning.

Förebygga:

Om du själv vill arbeta förebyggande mot dessa besvär så är det viktigt att skapa en bra hållning och se till att du tränar och motionerar regelbundet. Andningsmönstret är väldigt viktigt ut många aspekter då det påverkar kroppens syresättning, energi, stress mm. så att förbättra det är något de flesta mår bra av. Rörlighetsövningar för ryggen kan öka och underhålla rörelsen i både ryggens och revbenens leder.

Åtgärder:

Om du redan har drabbats av dessa problem så kan du försöka hålla igång, träna och röra sig i den mån det går. Värme i form av vetekudde eller liniment kan hjälpa till att minska smärtan. Med manuell behandling av naprapat så dessa besvär i de flesta fall åtgärdas snabbt om man söker i tid. Desto längre man går runt med ett besvär desto längre tid tar det många gånger att få ordning på det. Det är även viktigt att se över vilka bakomliggande faktorer som har orsakat besväret och hur man kan arbeta för att långsiktigt kunna undvika att det blir ett återkommande besvär.

Behandling hos Naprapat:

När du söker till oss för revbenslåsning så börjar vi med att prata genom dina besvär för att skapa oss en tydlig bild av dina symtom och hur de uppkommit. Vidare gör våra naprapater en noggrann undersökning för att utesluta eller bekräfta orsaker till din smärta för att kunna applicera den effektivaste behandlingsmetoden för dig och dina besvär. Behandlingsteknikerna vi använder varierar beroende på dina symtom och undersökningsfynd men kan omfatta bl.a. manipulation/justering, mobilisering, dry needling, akupunktur, TENS, el-akupunktur, pressur, massage och stretching. Vi ger även övningar du kan göra på egen hand samt rådgivning gällande hållning, ergonomi och andra livsstilsrelaterade faktorer. Att jobba långsiktigt för att förhindra att dina besvär återkommer är något väldigt viktigt.

Om du har några frågor så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Jonatan Därndal
Leg. Naprapat
Actus Naprapati

16 juni 2022