Stress & Smärta - Actus Naprapati

Stress & Smärta

Stress och smärta är viktiga funktioner för oss men de är även saker som skapar mycket problem idag. Problemen kommer främst när stress eller smärta blir långvarig eller frekvent återkommande. Smärta kan även skapa stress likväl stress kan skapa smärta. De hänger ofta ihop och skapar en ond spiral som triggar varandra. Några av symtomen på stress är värk i kroppen, främst axlar, nacke och huvudvärk. Sömnstörningar, energilöshet, trötthet, försämrat minne och koncentrationsförmåga samt förändrad sinnesstämning och försämrad kontroll är även vanliga symtom. Immunförsvaret sänks vid långvarig stress och smärta vilket ökar risken att bli sjuk och tar längre tid att bli frisk.

Om du har drabbats av detta eller vill arbeta förebyggande mot stress så finns det många olika saker du kan göra. Fysisk aktivitet och träning kan både ge smärtlindring, minska stressen och öka toleransen mot både smärta och stress. Viktigt att lägga belastningen på rätt nivå för dig och börja där för att sedan successivt kunna öka belastningen på kroppen utefter hur du mår. Andnings- och avslappningsövningar är även ett bra verktyg att jobba med då man via andningen kan aktivera parasympatiska systemet som motverkar stressen. Det är även viktigt att se över sina levnadsvanor och se till att äta och dricka bra saker samt få ordentligt med tid för sömn och vila. Manuell behandling som naprapati och massage är även en bra metod att att minska stress, spänningar och smärtor i kroppen samt aktivera parasympatiska systemet som ger lugn och ro i kroppen.

Många av våra patienter som har långvariga eller återkommande smärtor har också problem med stress. Vi använder oss av både manuell behandling och rådgivning för att på bästa sätt kunna hjälpa dessa patienter snabbt men även skapa en hållbar strategi för att minska risken för problem i framtiden.

Om du har några frågor så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Jonatan Därndal
Leg. Naprapat
Actus Naprapati

15 juli 2022