https://actusvega.bestille.no/OnCust2/> Triggerpunkt - Myofasciellt smärtsyndrom - Actus Naprapati

Triggerpunkt - Myofasciellt smärtsyndrom

En triggerpunkt definieras som en delmuskelspänning eller en hyperöm punkt i en spänd muskelfibersträng. Kan enkelt beskrivas som en liten del av muskeln som dragit ihop sig. Det uppstår en syre- och energibrist i muskeln som senare kan ge smärta och svaghet. En triggerpunkt som ger smärta kallas aktiv och en som inte ger ifrån sig smärta kallas latent eller passiv. Smärtan kan vara lokal men även projiceras till en annan del av kroppen.

Triggerpunkter uppstår vanligtvis i muskler som arbetar långvarigt statiskt och är spända. Spänningarna kan bero på många saker som bl.a. monotont arbete, överbelastning, stress eller segmentell hypomobilitet (nedsatt rörlighet i lederna). Ett exempel på det är infraspinatus, en muskel som sitter på skulderbladen. Om du ofta har armarna framför dig och jobbar så är muskeln utdragen med en lätt anspänning eftersom dess funktion är den motsatta rörelsen och stabilisering av axeln. Tänk dig att du då sitter 8 timmar framför datorn, kör bil m.m. Så är det lätt att förstå att det kan uppstå triggerpunkter i denna muskel och man kan få smärta lokalt vid skuldran samt projicerad smärta ut i armen.

För att bäst åtgärda denna typ av problem så behöver man kombinera både passiva- och aktiva behandlingsmetoder för att få bukt med befintliga besvär och förebygga framtida. Passiva behandlingsmetoder kan omfatta mjukdelsbehandling (massage, pressur, dry needling) och ledbehandling (manipulation, mobilisering). Aktiva behandlingsmetoder kan omfatta ergonomi, psyko-sociala faktorer och fysisk aktivitet.


Det finns alltså flera behandlingar man kan använda sig av för att återställa muskelns normala funktion. En triggerpunkt är ofta ett symptom av annan grundproblematik så det är viktigt att både hitta och åtgärda orsaken samt behandla befintliga triggerpunkter.